ESTETİK ÇALIŞMALAR

 

Estetik diş hekimliği; diş hekimliğinin, ağız ve diş bölgesini sağlık ve estetik açıdan yeniden düzenlenmesini ele alan önemli bir branştır. Ana teması sağlıklı bir gülüş tasarımıdır. Gülüş tasarımı, kişiye özel ideal gülüşü sağlık ve doğallık ile yenilemektir. Önemli olan tıbbi kurallar dahilinde size yakışan estetik gülüş ifadesini oluşturmaktır. Dişlerimiz asıl işlevlerinin yanı sıra (çiğneme, konuşma vb.)estetik açıdan toplumdaki özgüvenimizi de fazlasıyla etkiler. Gülüşümüz insanlarla iletişimimizde çok önemli bir faktördür. Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Yapılan araştırmalar gülüşüne güvenen bir bireyin sosyal, iş ve günlük hayatında diğer bireylere oranla çok daha mutlu ve başarılı olduğunu göstermiştir. Dişlerimiz gülüşümüzü, gülüşümüz de enerjimizi yansıtır. Güzel bir gülümseme kişisel özgüven demektir. Diş hekimliğinde bununla ilgilenen bilim dalına ‘estetik diş hekimliği’ adı verilir.

 

Estetik diş hekimi öncelikle hastasını tanımalı ve beklentilerini algılamalıdır. Unutulmamalıdır ki, her bireye uygulanması gereken tedavi farklıdır. Burada hastalarımızın özel zevkleri, sosyo-ekonomik düzeyi, mesleki faktörler vb. gibi birçok konu incelenmelidir. Daha sonra ise fiziksel faktörler devreye girer. Estetik diş hekimi, hastasının hoş ve çekici olarak algılayacağı bir gülüş tasarlamalı ve kusurlu olan görüntüyü düzeltmelidir. Amacı hasta açısından estetik yönden kabul edilebilir ve biyolojik açıdan uyumlu bir diş dizisi meydana getirmektir. Bunun için gerekirse ön muayene çok uzun tutulmalı, hastanın teşhis modelleri ve fotoğrafları alınmalı, beklenen sonuç tam ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. Estetik diş hekimliği çok hassas bir bilimsel çalışmadır. İdeal görüntüyü sağlamak adına sağlıktan ödün verilmemelidir.

 

LAMINATE VENEER

 

Dişlerin ön yüzlerine yapışan porselen yapraklardır. Yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılan dokunun çok az olmasından kaynaklanır. Ortalama 0,3-0,7 mm diş dokusu uzaklaştırmak yeterlidir. Daha sonra veneerler istenen renk ve formda hazırlanır ve yapıştırılır. Çok ince olmaları ve metal içermemeleri sebebi ile estetik olarak çok başarılıdır. Laminateveneerler ışığın geçmesine imkan tanıyarak, uygulandığı dişlerin tamamen gerçek gibi görünmesini sağlayan benzersiz bir kabiliyete sahiptir. Bu özelliği ile flaş ve disko ışıklarında da gerçek diş gibi görünür.

 

Porselen veneerler çok ince olmalarına rağmen yapıştırıldıklarında kırılmaya karşı çok dayanıklıdır. Özel bir yöntemle (bondingrezin) yapıştırma işlemi gerçekleşir ve yapıştıktan sonra laminateveneeri dişten ayırmak mümkün değildir. Ancak doğal diş gibi aşındırarak uzaklaştırılabilirler

 

Laminalar minimum preperasyon gerektirmeleri, sigara, çay, kahve gibi ajanlarla boyanmamaları ve ışık geçirme özellikleri ile doğal dişten ayırt edilemezler. Bu yüzden günümüzde uygulanan en ideal estetik tedavi metodu olmuştur.

 

LAMİNATE VENEER KİMLERE UYGULANABİLİR?

 • Ön dişlerinde kırık olanlarda
 • Dişler arasındaki seviye, renk, farklılıklarını gidermede. Beans-ön açıklık (Hasta ortodontiktedavi istemiyorsa)
 • Dişlerinin üst yüzeyi aşınmış olanlarda
 • Ön dişlerinde büyük dolgu ve koyu renkli dişleri olanlarda
 • Dişlerinin renginden memnun olmayanlarda (Tetrasiklinrenkleşmesivb)
 • Çapraşık dişlerde, hasta ortodontik tedavi istemiyorsa
 • Dişleri aralık olanlarda
 • Dişlerinin şeklinden memnun olmayanlarda (Uzun, kısa, küçük vb)
 • Geniş bir -U- şeklindeki gülme hattının kazandırılmasında ve bu sayede enerjik ve doğal güzelliğin sağlanmasında

 

 

LAMINATE VENEER'IN AVANTAJLARI NELERDİR?

 • Yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılacak dokunun çok az olmasından kaynaklanır. Sadece dişin ön yüzeyinden ortalama 0,3-0,7 mm madde kaldırılır.
 • Doğru endikasyon, doğru teknik ve iyi bir gülüş dizaynı ile yapıldığında diğer insanlar tarafından hemen fark edilemeyecek kadar kişinin yüzüyle bütünleşmiş dişlerdir.
 • Işık geçirme özelliği olduğu için doğal dişten ayırmak mümkün değildir. Bir laminateveneer ne kadar çok ışık geçirme özelliğine sahipse o kadar daha doğal sonuç elde edilir.
 • Çok iyi cilalanmış porselen yüzeyi, diş taşı oluşumlarını minimuma indirir.
 • Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.
 • Materyal olarak oldukça kırılgandır. Fakat, mineye tam olarak yapıştırıldığında, germe ve çekme kuvvetlerine karşı direnci çok yükselir. Sözgelimi, yapışmış bir veneer'ı dişten bütün olarak sökmek mümkün değildir. Ancak elmas frezlerle diş yüzeyinden aşındırarak uzaklaştırılabilir.

 

LAMINATE VENEER'IN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

 • Diğer tedavi alternatiflerine göre maliyeti daha yüksektir.

 

 

METAL DESTEKSİZ FULL PORSELEN KURONLAR   ( ZİRKONYUM – EMPRES )

 

Estetik bir diş yapmanın en temel kuralı yaptığımız dişin doğala en yakın görünümde olmasıdır Porselen dişler doğal yapıya yakınlığı ve sağlamlığı gibi nedenlerle uzun süredir diş hekimliğinde tercih edilen bir malzemedir.

 

Ancak doğal dişlerle metal destekli porselenler karşılaştırıldığında ışık geçirgenliği,renk oluşturmak , görünümde matlık ,diş etlerinde renk değişiklikleri vb. dezavantajları olduğu uzun uygulama yılları boyunca gözlenmiş ve bu soruna çözümler aranmıştır. Seramik üst yapı altındaki metal altyapı bu dezavantajların nedeni olarak görülmüş ve yerine aynı şekilde sağlam ama daha estetik olan yeni alternatifler üretilmiştir.Metal desteksiz seramikler işte bu arayışın sonucu olarak kullanılmaya başlamıştır.

 

Kuronların görüntüsünü pek çok şey etkilese de en önemlisi ışığa verdikleri tepkidir. Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır, böylece doğal dişlere en yakın görsel sonuçlar elde edilir.

 

METAL DESTEKSİZ FULL SERAMİK KURONLARIN AVANTAJLARI

 • Full seramik kuronlar; ışık geçirgenlikleri doğal diş yapısına özdeş olduğundan estetik bir görünüm oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal destekli porselenlerde bir matlık ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde fullseramik kuronlar tercih edilir.
 • Metal destekli porselenler mekanik olarak dişe yapıştırılırlar. Full porselenler ise mekanik ve kimyasal olarak dişe tutturulur. Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok daha yüksektir.
 • Metal desteksizlerde alt yapıda metal olmadığı için kuron-dişeti hizasında koyu renk bir çizgi oluşmaz. Kole (diş eti)  bitimlerinde daha estetik bir görünüm sağlanır.
 • Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (mor ışık, flaş ve spot ışıklar vb. )abartılı beyaz görünürken mevcut doğal dişler ise, ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Full porselenler de ise bu ayrım net olarak hissedilmez.
 • Metal desteksiz porselenlerde, diş kesim özellikleri gereği protezler diş etine baskı yapmaz, dişeti rahatsızlıkları ve dişeti çekilmeleri daha az görülür.
 • Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek alerji riski full porselenlerde yoktur.
 • Zirkonyum oksit doku uyumlu bir maddedir alerji yapmaz.
 • Yapılan araştırmalarda diş etleri ile mükemmel uyum gösterdiği tespit saptanmıştır.

 

 

IPS – EMPRESS II KURONLAR

 

Güçlendirilmiş porselenin özel makinalarda sıkıştırılıp yüksek ısıda fırınlanmasıyla elde edilir. Özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercih edilir. Arka bölge için özellikle çiğneme kuvvetlerine karşı yeterince dayanıklı değildir. Ancak ön bölgelerde yüksek estetik avantajları tercih edilme nedenleridir.

 

ZİRKONYUM ESASLI KÖPRÜLER

 

Bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyum kullanılır. Son teknoloji ürünü bu alt yapıyı estetik ve dayanıklılığı bir arada sunabilme özelliğine sahip tek malzemedir. Sistemin en büyük avantajı ulaştığı çok yüksek dayanıklılıkla arka bölgedeki köprülerde de tam estetik bir görünüm sağlamasıdır.

 

AVANTAJLARI

 Zirkonyum oksit ısıyı iletmez, sıcak ve soğuk yiyecekler aldığınızda dişlerinizde hassasiyet meydana gelmez.

 

Zirkonyum ’un en önemli özelliklerinden biri de anti bakteriyel niteliğidir. Zirkon yapı içerisinde bakteri yerleşemez ve üreyemez. Dolayısıyla protez ayağı dişlerin korunması ve ağız kokusu oluşturmaması nedeni ile de son derece avantajlıdır.

 

Sonuç olarak denilebilir ki; zirkon, modern diş hekimliğinin temel gereksinimleri olan estetik, sağlamlık, doku uyumu ve doğallık konularında bugüne kadar ulaşılan en yüksek kaliteye sahip üründür.

 

Estetik Dolgular (Diş Aralıklarının Kapatılması)

Daha güzel, aydınlık bir gülümsemeye ihtiyacımız olduğunu hissettiğimizde başvuracağımız en kolay ve en ucuz yöntemdir. Çoğu zaman anesteziye bile ihtiyaç olmaz.  Dişlerimizin renginden, pozisyonundan oluşan sorunlar kolayca halledilir. Adeziv sistemlerden yararlanılır. En az 5 yıl sorunsuz kullanılır. Bir problem olduğunda yine dişe hiç zarar vermeksizin tekrar edilebilir. Kaliteli malzemeler ve yetkin dişhekimliği hizmetiyle sonuçlar çok doğal ve estetiktir.

 

Diş beyazlatma  ( BLEACHİNG )

Gülümseyişimizden memnun ama dişlerimizin renginden memnun değilsek kullanacağımız bir yöntemdir.

Araştırmalar dişhekimi gözetimi altında yapılan uygulamaların, güvenli ve etkin olduğunu göstermiştir. Diş ve dişetlerine zarar vermez. Sadece tedavi sırasında hafif soğuk sıcak hassasiyeti görülebilir.

 

Uygulama 2 çeşittir;

 

a) Ev Tipi: Hekim ağızdan ölçü alır ve silikon diş kalıpları hazırlar. Bununla beraber hastaya beyazlatma ilacını verir. Hasta bu kalıbın içine ilacı koyar ve günde 6-8 saat süreyle bir hafta kadar kullanır. Uygulama bitiminde dişler beyazlamış olur.

 

b) Klinik Tipi: Beyazlatma ilacı hekim tarafından dişe uygulanır. Bu ilacın üzerine bu tedavi için özel hazırlanmış ışın cihazlarıyla beyaz ışık uygulanır. Bu işlem sonucunda diş beyazlığı hemen gözlenir.

Dişlerin renginin tekrar koyulaşmasına neden olacak  alışkanlıklar devam ediyor ise (yoğun çay, kahve, tütün, şarap…tüketimi) altı ayda bir pekiştirme tedavisi gerekebilir.