DENTAL  İMPLANTLAR

 

Yirmi birinci yüzyılda diş hekimliğinde en çok çalışılacak olan protez tedavi metodu diş implantlarıdır. Diş implantlarının doğal dişlere en uygun alternatif olması, hareketli protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlaması en önemli özellikleridir.

 

DİŞ İMPLANTI NEDİR?

İmplant, kaybedilen dişlerin yerine; işlevini ve estetiğini tekrar kazandırmak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan üretilen yapay diş kökleridir..

 

İMPLANTLARIN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Günümüzde otuz yılı aşkın klinik takipleri yapılan implantlar bulunmaktadır. Teknoloji ilerledikçe, her geçen gün yeni implant materyalleri kullanıma sunulmaktadır. Çene yapınıza en uygun implantın seçimi hakkında doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

 

DİŞ İMPLANTI UYGULAMASININ SINIRLAMALARI NELERDİR?

İmplant genel sağlık durumu iyi olan her hastaya uygulanabilir. İmplant uygulaması kemik gelişimi tamamlanmamış genç bireylerde tercih edilmemektedir. Diş implantlarının uzun ömürlü olabilmesi için, etrafında belirli kalınlık ve boyutta sağlam çene kemiği bulunması gerekir. İmplat uygulaması için üst yaş limiti yoktur.

 

İMPLANTLARIN YERLEŞTİRİLMESİ NEKADAR SÜRER?

 Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işleme bağlıdır. Bir tek ameliyat 10 dakika ile bir kaç saat arası sürebilir. Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir. Tam iyileşme 2-3 ay sürebilir. Greftlemeyapilmissa  (Kemik Greftleme -OtojenGreftleme-, yani kemik desteğinin arttırılması) iyileşmedeki bu sure 6 aya kadar cikabilir.

 

OSSEOİNTEGRASYON

Diş implantlarının çiğnemeyle oluşan basınçlar karşısında sağlıklı olarak kalabilmesi için, çene kemiği ile tam bir uyum içinde bulunması gerekir. Yerleştirilen implantın çevresinin tam olarak kemikle sarılması osseointegrasyon olarak adlandırılır. Osseointegrasyon için, operesyon türü, bölgesi, hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre operasyondan sonra en az 2, en fazla 6 ay gibi bir süre beklemek gerekir. Bu süre tamamlanınca, uygun implant üstü protez yapılır.

 

DİŞ İMPLANTININ YERLEŞTİRİLMESİ

Diş implantı yerleştirme operasyonu, uygun bir anestezi kullanılarak yapılır, hasta herhangi bir ağrı duymaz. İmplantın yerleştirildiği gün hissedilen ağrı da, alınacak basit ağrı kesicilerle önlenebilir ki bu ağrınındiş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığı gözlemlenmiştir.

 

İMPLANTLARIN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Diş implantlarının uygulanmasından sonra hasta tarafından temizliği tedavinin bir parçası olarak görülmelidir. Vücuda göre yabancı cisimler olduğu düşünülürse, diş implantlarının bakım, temizlik ve kontrollerinin doğal dişlere göre daha fazla önem arz ettiği aşikardır. Kullandığınız implant üstü proteze göre, uygulayacağınız temizlik ve bakım, doktorunuz tarafından size anlatılacaktır.

 

İMPLANT TEDAVİSİNDE OLUŞABİLECEK RİSKLER NELERDİR?

İmplant operasyonlarında, ağız içinde uygulanan cerrahi işlemler de rastlanabilecek risklerin dışında bir risk söz konusu değildir. Bunlar, erken zamanlarda enfeksiyon, sonraki dönemlerde ise, ağız hijyeninin yerine getirilmemesine bağlı olarak ortaya çıkacak problemlerdir. Erken dönemde ortaya çıkan sorunlar operasyondan sonra uyulması gereken kuralların yerine getirilmemesiyle, geç dönemde ortaya çıkan sorunlar ise ağız bakımına dikkat edilmesi ile en düşük seviyeye indirgenir. Vücudun implantı reddetmesi durumunda (araştırmalara göre %3.89), diş implantı diş çekimine benzer bir işlemle çıkarılmakta dır. Çene kemiğinin iyileşmesini takiben ya tekrar implant uygulanır, ya da klasik tip protezlerle bölge restore edilir.

 

DİŞ İMPLANTLARININ AVANTAJLARI

•Daha estetik bir görüntü elde edilir.

•Hareketli protez kullanımı zorunluluğu ortadan kalkar.

•Dişsiz ağızlarda bile sabit protez kullanma şansı ortaya çıkar.

•Yeterli kemik desteği olmadığı için oynayan hareketli protezlerde, gerekli tutuculuk sağlanabilir.

•Üst total protezlerin damağı kapatan tasarımından dolayı oluşan tad alma duyusunun azalması ve mide bulantısı gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olur.

•Daha iyi bir çiğneme fonksiyonu ve buna bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.

•Kişi özgüvenini geri kazanır.

 

 

DİŞ İMPLANTLARININ DEZAVANTAJLARI

•İmplant materyallerinin yüksek teknoloji ile üretilmesi ve kullanılan malzemelerin ithal olması nedeniyle, maliyeti klasik protezlere göre daha yüksektir.